Apple Pay, Google Pay, ceny od 0,79%, výplaty zdarma, nové měny, responzivní UI
Vyzkoušejte ThePay 2.0

ThePay.cz, s.r.o.

Nápověda - Pro partnery5

Seznam zakázaných a rizikových kategorií zboží a služeb

Zakázané kategorie zboží a služeb

S partnery, jejichž předmětem podnikání je některá z uvedených kategorií, není možné uzavřít smlouvu.

 • Všechny ilegální aktivity (zahrnující např. dětskou pornografii, prodej omamných a psychotropních látek a jedů a prekurzorů atd.).
 • Aktivity, zboží, služby porušující práva duševního vlastnictví a práva spotřebitele (autorská práva, průmyslově chráněna práva, ochranné známky atd.).
 • Zboží a služby, které jakkoli porušují a/nebo existuje důvodné podezřené, že mohou porušovat právní předpisy (vč. předpisů Evropské unie, mezinárodních smluv).
 • Aktivity podněcující a/nebo propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, diskriminaci, nenávist.
 • Finanční služby zahrnující např. obchodování s akciemi, dalšími cennými papíry, opcemi, binárními opcemi, měnami kryptoměnami, investiční nástroje, forex, licencované loterie, on-line sázení, casina, pojištění, schémata typu letadlo, pyramida, přeprodej plateb, platebních metod atd.
 • Eskortní služby, erotické chaty, webové erotické kamery.
 • Letecké služby.
 • Astrologie, horoskopy, věštby.
 • Marketingové služby (direct marketing, telemarketing).
 • Léky na předpis.
 • Tabákové výrobky a elektronické cigarety.
 • Cloudové služby, filesharing, webhosting, úložiště.
 • Cestovní agentury.
 • Prodej cigaret, tabáku, tabákových výrobků, elektronických cigaret atp.
 • Prodej konopných výrobků.
 • Zbraně a střelivo, pyrotechnika všeho druhu. Není akceptován ani model prodeje - objednávka přes internet a výdej v kamenném obchodě.
 • Propagace na sociálních sítích.

Rizikové kategorie zboží a služeb

Uzavření smlouvy je možné za individuálních podmínek.

 • Prodej jízdenek, vstupenek, pobytů.
 • Cestovní kanceláře.
 • Alkoholické produkty.
 • Doplňky stravy, farmaceutické produkty, lékařské zboží a služby.
 • Půjčky, pojištění, příspěvky, nadační příspěvky.
 • Pornografie, erotické produkty, seznamovací služby.
 • Propagace politických stran a hnutí, sekt a náboženských organizací.
 • Slevové portály, crowdfundingové portály.
 • Zboží a služby s plněním v budoucnosti.
 • Půjčovna zboží.
 • Obchodování se známkami, mincemi, starožitnostmi, uměním.
 • Modelingové a talentové agentury.
 • Detektivní, ochranné, bezpečnostní agentury.
 • Prodej seminářů (obchodní semináře, investiční, podnikatelské).
 • Poradenské agentury.
 • Prodej použitého zboží, prodej automobilů (vč. nových).
 • Aktivity jednorázové charakteru.
 • Prodej herních klíčů, prodej digitálních klíčů, prodej softwarových licencí, e-booků.
Acquirer

KB SmartPay, Cataps, s. r. o.
Lazarská 6, 120 00 Praha 2, Czech Republic
IČ: 03633144, DIČ: CZ699001182
Tel: 228 883 241

Náležitosti platformy

Rádi bychom vás informovali o důležitých náležitostech, které musíte mít vloženy na vaší platformě (e-shop atp.). Splnění požadovaných náležitostí bude společností ThePay před podpisem smlouvy kontrolováno.

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, GDPR).

Podstatné náležitosti

1.     Kontaktní údaje

IČO (identifikační číslo), jméno podnikatele, společnosti, ..., adresa sídla(specifická adresa – jméno a číslo ulice, město, PSČ) eventuálně adresa provozovny, email, telefonní číslo.

2.     Obchodní podmínky:

 • totožnost obchodníka (např. obchodní firma, adresa, telefonní číslo),
 • základní charakteristiku nabízeného zboží a/nebo služeb,
 • dodací podmínky včetně uvedení dalších nákladů,
 • způsob objednání (např. uzavření kupní smlouvy),
 • údaj o době trvání závazku a podmínky jeho ukončení,
 • platební podmínky.

3.     Reklamační řád a informace o záručních podmínkách (může být součástí obchodních podmínek):

 • jak reklamaci oznámit,
 • na jakou adresu reklamované zboží dopravit a jakým způsobem,
 • za jakých podmínek není možné reklamaci uplatit (typicky různá nevhodná použití výrobku),
 • jak budete spotřebitele o vyřízení reklamace informovat,
 • poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy a za jakých podmínek.

4.     Ochrana osobních údajů

Jako prodávající jste povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů anebo také GDPR).

5.     Název zboží a jeho popis

6.     Cena za zboží a měna

Uvedené ceny musí být konečné a musí být uvedeno, zda se jedná o ceny s nebo bez DPH.

7.     Způsob platby

Výčet platebních metod, kterými může zákazník objednávku zaplatit.

8.     Způsob dopravy a její cena

9.     Specifické informace

V případě specifických produktů (např. podléhají ověření plnoletosti) a/nebo různých omezení (doprava, trvanlivost,...) je vždy nutné tyto informace spotřebiteli přehledně předem uvést, případně získat jejich prokazatelný souhlas (např. s návštěvou webu obsahujícího produkty pro zletilé osoby).

10.  Zveřejnění banneru ThePay, který obsahuje povinně uveřejňovaná loga přijímaných karet a loga 3D Secure. Banner musí být umístěn na titulní stránce platformy (e-shopu atp.)

Opakované platby (zapamatování karty) a povinné náležitosti informování zákazníka

Opakované platby umožňují automatické strhávání peněz z účtu zákazníka přes API poté, co zákazník autorizuje první platbu, která je nastavena jako opakovaná.

Tato funkce potěší všechny projekty, které potřebují pravidelně od zákazníků inkasovat finance, např. předplatné za služby, členské příspěvky, pravidelné sponzorské dary v případě nadací apod.

Částku je možné strhávat v libovolném intervalu, ať už to je každý den, nebo měsíc. Opakované platby jsou možné pouze u plateb kartou.

Vy jako obchodník jste povinen:

 • komunikovat se zákazníkem,
 • získat specifický souhlas od zákazníka o pravidelném strhávání odděleně od odsouhlasení obchodních podmínek (doporučujeme checkbox pro potvrzení souhlasu s přijetím podmínek opakovaných plateb),
 • po každé stržené platbě musíte držiteli karty zaslat doklad s potvrzením platby,
 • získat souhlas se zpracováním osobních údajů – ThePay nakládá s osobními údaji dle platných právních předpisů
 • informovat zákazníka o jakékoliv změně pro následující stržení. Změna může spočívat ve výši stržené částky nebo frekvenci strhávání. Tuto skutečnost jste jako obchodník povinen provést nejméně 7 pracovních dní před takovým stržením.

Opakované platby se nejčastěji týkají:

 • telekomunikačního servisu,
 • informačních servisů,
 • předplatného kabelové televize, satelitu a jiných televizních či rádiových služeb,
 • užitkových služeb, jako voda, plyn, topení, elektřina,
 • předplatného knih, novin či magazínů,
 • pravidelných sponzorských darů.

Technická specifikace:

Na začátku musí být provedena běžná platba, kterou zákazník autorizuje. Ta pak slouží jako odkaz/identifikátor při vytváření dalších plateb. Tato platba musí být nastavena jako opakovaná pomocí příznaku předaného při jejím vytvoření (na úrovni implementace).

Tato první platba může být i předautorizace (a může být následně zrušena, takže není nutné, aby zákazník zaplatil jakoukoliv částku). V takovém případě však i následující platby vytvořené přes API budou předautorizace a pro jejich stržení z účtu zákazníka je třeba dalšího volání API.

Následně je možné přes API vytvářet nové platby, které se zákazníkovi strhnou z účtu. Strhávání není nijak omezeno, ani částkou, ani frekvencí, musí však být splněny výše uvedené podmínky. Omezení nastává pouze straně karty/účtu/banky plátce (transakční limity karty a účtu, zůstatek účtu, expirace karty atp.).

Banner a loga

Svůj banner s logy si můžete nastavit ve své administraci ThePay.

Kde si banner nastavíte?

 1. Přihlaste se do své administrace na https://www.thepay.cz/admin/obchodnik/
 2. Přejdětě do sekce Nastavení
 3. V této sekci kliknětě na Bannery

Zde si můžete pro Vaši URL adresu zvolit vhodný banner, který bude obsahovat všechny platební metody, které máte na Vaší platformě aktivní.

Loga si můžete vygenerovat vodorovně, svisle nebo bez okrajů s průhledným pozadím.

Dále máte možnost stažení loga ThePay na našich webových stránkách v sekci Ke stažení – Grafické podklady a naleznete jej na odkaze https://www.thepay.cz/ke-stazeni/, stejně jako logo pro Visa a MasterCard a 3D Secure .